O majiteli

Od konce roku 2018 zámek Otín patří české společnosti Simargland s.r.o., založené v roce 2010 a známé pod značkou SD Prague. Já a můj malý tým už více než deset let tvoříme pro hosty z celého světa unikátní cestovní itineráře po Česku.

Před rokem jsme se díky zámku Otín vydali na velkolepou cestu – fascinující, nádhernou a zkoušející na pevnost – Chateau Otin Renovation Journey.

Přejme si dobrý vítr do plachet a štěstí na setkání s lidmi a šťastnými událostmi!

Daria Krstev

Více o mně a o tom, jak vznikala společnost Simargland s.r.o.  – „Země vzrušujících krásných budov.“

Literární hotel – široký prostor

Myslím si, že literatura skýtá obrovský prostor pro psaní, čtení, přemýšlení. Pro mě je to způsob, jak se soustředit a propojit v sobě různé časy. Je-li minulost obohacena literárními i lidskými příběhy, jsou i naše přítomnost a budoucnost bohatší.

Architekt

Architektonickou kancelář An Architekt založil před 18 lety mladý a ambiciózní architekt třetí generace, Jiří Soukup. Kromě úspěšných projektů v moderním stylu studio se An Architekt zabývá rekonstrukcí historických objektů, včetně kulturních památek. Mezi nedávno dokončené projekty patří například zámek Kacov. Už od dob studia pomáhá Jiří s rekonstrukcí malého zámku Sebeč v rámci spolupráce s neziskovou organizací.

Hlavní architekt projektu: Jiří Soukup. Technické materiály – společně s Lucií Bartošovou.

www.anarchitekt.cz

Foto  Jsme v Otíně