Palacky Muzeum

Nejvíce poškozenou stavbou v areálu zámku je barokní gloriet z druhé poloviny 17. století. V 80. letech 20. století zde proběhla částečná rekonstrukce střechy, během níž byly zesíleny stropní konstrukce, což gloriet zachránilo. Jelikož stavba sloužila jako zahradní altánek pro relaxaci, čtení a konverzaci, k budově nejsou zavedené inženýrské sítě.

V glorietu plánujeme otevřít interaktivní muzeum, v jehož druhém patře bude umístěna kancelář Františka Palackého a digitální výstava s pracovním názvem „Česká republika. Dopisy z minulosti“. V kopuli glorietu bude umístěn tzv. pokoj literárních snů, kde budou moci návštěvníci interaktivního muzea strávit noc sami jen se svými myšlenkami a sny inspirovanými historií tohoto místa. V glorietu bude umístěn první pokoj literárního hotelu Chateau Otín.

2018

Střecha budovy prosakuje, v 90. letech byla v některých částech střechy stržena měděná vrstva. Fasáda nebyla opravená více než sto let. Uvnitř budovy je nyní místo ozdobného štukování betonový strop.

2019

Oprava střechy je prováděna pod dohledem Národního památkového ústavu Plzeňského kraje. Práce vykonává místní společnost Matějka s.r.o., pod vedením otce a syna Matějkových. Předpokládaný termín dokončení – prosinec 2019.

2020

Získání stavebního povolení, zavedení inženýrských sítí (elektřina a voda). Příprava vizualizace interiéru glorietu, vývoj konceptu interaktivního muzea. Hledání investorů, předložení dokumentů pro granty a marketingové kampaně, za účelem získání prostředků na rekonstrukci, včetně prostředků od mecenášů.

2021-2022

Na první rok jsou naplánované restaurátorské práce na fasádě, výroba dřevěných oken, dveří, okenic, zasklení, čištění studny, sanace, zavedení inženýrských sítí, rozvody potrubí a topení. Na rok 2022 jsou plánované restauratérské práce na freskách a ozdobných štukách ve druhém patře, dokončovací práce na vnitřních prostorách, objednání nábytku a instalace muzejních vitrín.

2022

„Literatura je řízený sen“

Jorge Luis Borges