Dějiny zámku Otín

Malá vesnice Otín se nachází 104 km od Prahy, v Plzeňském kraji, nedaleko města Klatovy a evidováno je zde 37 domů a 110 stálých obyvatel. Hlavním historickým lákadlem obce je zámek, který byl postaven ve druhé polovině 16. století a později byl přestavěn v barokním stylu. Začátkem 19. století zde proběhly empírové úpravy, a tak získal svoji nynější podobu. Zámek je obklopen parkem, v němž se nachází překrásný gloriet.

Zámek Otín proslavili jeho slavní majitelé – pražský advokát Jan Měchura, jeho syn, hudební skladatel Leopold Měchura, dcera Tereza Měchurová a její manžel, historik František Palacký. Díky tomu získal zámek v roce 1964 status kulturní památky.

Minulost

XIV

Kdysi dávno existovaly dvě otínské tvrze – stará a nová, dnes nám je připomínají dochované části hradeb. První písemné zmínky o tvrzi Otín (též Votín, Votíno, Wotovo) se poprvé objevily v archivních záznamech v roce 1379. Název Otín pravděpodobně vznikl ze jména Ota: Otův dvůr, Otova ves. Prvními majiteli Otína byli Jeniš a Oldřich.

XV-XVIII

V období od poloviny 15. do poloviny 16. století tvrz vlastnil Vaněk z Otína, poté, po dobu dalších sta let, rodina Šebestiána z Reichenbachu.

V první polovině 17. století noví majitelé Kaničtí z Čachrova postavili na místě gotické tvrze malý barokní zámek, v parku se objevuje velký zahradní pavilon – gloriet.

XIX

V roce 1809 zámek získal za 114 tisíc zlatých bohatý advokát Jan Měchura. Ten také v roce 1810 nechal postavit kostelní věž v Předslavi. Kompletní rekonstrukce byla provedena v roce 1818, kdy byla zámecká fasáda upravena v empírovém stylu. Tak zámek získal svou nynější podobu.

16. září 1827 se na zámku konala svatba Františka Palackého a Terezy Měchurové. Svatební průvod procházel dodnes zachovanou lipovou alejí, která vede ze zámku Otín do kostela vPředslavi, kde probíhal církevní obřad.

V letech 1852–1870 panství spravoval Leopold Eugen Měchura, český hudební skladatel, autor opery „Maria Potocká“, která měla premiéru v pražském Prozatímním divadle v roce 1871.

old card Chateau Otin 1913

XX

Na počátku 20. století se majitelé zámku často měnili kvůli politickým a sociálním změnám v zemi – zánikem Rakousko-Uherska a vypuknutí první světové války. Po rekonstrukci v roce 1925 zámek koupil Karel Groš, bývalý pražský primátor. Posledními majiteli se rok před nástupem nacistické okupace stali manžele Michovští.

Po skončení 2. světové války byl zámek znárodněn a využíván jako skladiště, penzion, obec zde zřídila soukromé byty. Byly zde i snahy o vytvoření muzea Františka Palackého. To vše však zámek nezachránilo před postupným chátráním.

Současnost

V současné době se gloriet nachází v havarijním stavu, stav samotného zámku též vyžaduje kompletní rekonstrukci. Zastavěná plocha zámku je 722 m2; obytná plocha 1400 m2, sklep a podkroví, park mají 21 373 m2, rybník 553 m2.

Od roku 2018 Otín patří české společnosti Simargland s.r.o. (majitelka Daria Krstev), která se podílí na studiu historie zámku, jeho obnově a rekonstrukci. Společnost se do obnovy zámku a jeho zpřístupnění veřejnosti snaží zapojit obec Otín a Národní památkový ústav.

Podrobnosti projektu