Výsledky roku 2019

sketch 1

Zámek

 • Odvezen odpad.
 • Vyčištěné dešťové odpadní potrubí.
 • Shromážděné archivní materiály.
 • Připravené a předložené doklady grantů na havarijní opravu střechy od Ministerstvo kultury ČR (grant byl schválen na konci srpna 2019 ve výši 30/70). Moc to nam pomohlo.
 • Říjen–listopad – provedená rekonstrukce casti střechy. Momentálně je budova opravena do stavu, ve kterém může „vydržet“ rok nebo dva do zahájení další rekonstrukce střechy.
 • Vytvořen web.

Gloriet

 • Připraven architektonický projekt rekonstrukce glorietu.
 • Zažádáno o stavební povolení, v rámci přípravy podkladů byla provedena historická analýza fresek z poloviny 18. století (v přízemí a prvním patře glorietu). Zkontrolovaná statika glorietu, získání povolení od příslušných úřadů na zavedení kanalizaci, elektřiny, plynu.
 • Byla provedena oprava střechy (říjen-listopad).

Zahrada

 • Geodetické zaměření pozemku.
 • Připraven seznam všech stromů.
 • Připravené výkresy projektů úpravy krajiny a zahrady.
 • Na prosinec je naplánován úklid zahrady a zdravotní prořez stromů.

Jaké to bylo

„Common, mami, to neříkej – je to krásný dům“

Norman Eisen