Inspirational Garden

Začátek projektu je předběžně naplánován na rok 2021 a bude probíhat zároveň s rekonstrukcí glorietu.

2018-2019

Zahrada byla zaměřena, byl sepsán seznam všech stromů (192 krásných vzrostlých stromů!) a prostor před glorietem byl vyčištěn. V prosinci 2019 budou odklizené suché stromy určené k vykácení. Byly připravené první návrhy zahrady.

2020

Návrhy čítáren, parkovišť, příprava návrhu obnovy fontány a schodů ke glorietu. Příprava kalkulaci a vytvoření timingu zahradních práci, vytvoření dobrovolnického programu „With guts for Glory“ pro dobrovolníky, kteří nám chtějí pomoci s úpravou a úklidem zahrady.

2022

„Zahrady nám říkají něco důležitého o tom, jak se vidíme v tomto světě“